Jak należy projektować toalety ogólnodostępne, ażeby pełniły swoją rolę? Co musi w nich być?

Toaleta ulegała zmianie na przestrzenie wieków. Pierwsze doniesienia o toaletach pochodzą z czasów Starożytnego Rzymu. Jak wszyscy wiemy łaźnie rzymskie to były miejsca, gdzie oprócz załatwiania swoich fizjologicznych potrzeb, można było spotkać się, by spokojnie porozmawiać. Miejsca takiego typu były pod gołym niebem, mocno też różniły się od toalet, jakie znamy dzisiaj.